chuyện chồng con

chuyen chong con : Chẳng hiểu sao từ khi đứa con thứ hai ra đời chồng tôi thay đổi tính nết đến mức tôi phát sợ anh luôn.

Có ai hâm như ông chồng nhà tôi không?

Đàn ông yêu - 19.09.2016

Chẳng hiểu sao từ khi đứa con thứ hai ra đời chồng tôi thay đổi tính nết đến mức tôi phát sợ anh luôn.

Chị em cứ than vãn lấy chồng khổ! Tôi thấy được đủ thứ!

Tâm sự - 14.06.2016

Đọc rất nhiều tâm sự, tôi thấy đâu đâu chị em cũng than vãn là lấy chồng khổ... tôi tự hỏi, lấy chồng rồi mất...