chồng Việt Trinh hôn Khánh My

‘Chồng’ Việt Trinh hôn Khánh My đắm đuối giữa chốn đông người

Trong khi Việt Trinh lo tiếp khách, 'chồng’ trên phim của 'Người đẹp Tây Đô' đã hôn Khánh My đắm đuối giữa chốn đông người....

13.10.2015