chồng coi vợ như chị

chong coi vo nhu chi : Tôi cần một người chồng biết quát tháo vợ, biết sai bảo vợ, biết này kia với vợ chứ không phải người lúc nào cũng...

Ly hôn vì chồng luôn coi tôi như chị

11.06.2014

Tôi cần một người chồng biết quát tháo vợ, biết sai bảo vợ, biết này kia với vợ chứ không phải người lúc nào cũng...