Truyện cười: Lý do chàng trai khóc

23/10/2013 06:57

Chàng trai lo lắng vì mình sẽ phải xét nghiệm... nước tiểu.