chang-trai-a-rap

chang trai a rap : Nhờ photoshop "phù phép", các tuyển thủ Việt Nam bỗng hóa “soái ca xứ Ả Rập”P.N Thứ Tư, ngày 30/01/2019 18:51 PM (GMT+7)

Nhờ photoshop “phù phép“, các tuyển thủ Việt Nam bỗng hóa “soái ca xứ Ả Rập”

Đời sống trẻ - 30.01.2019

Nhờ photoshop "phù phép", các tuyển thủ Việt Nam bỗng hóa “soái ca xứ Ả Rập”P.N Thứ Tư, ngày 30/01/2019 18:51 PM (GMT+7)