chan-dau-xe-buyt-tren-cau-chuong-duong

chan dau xe buyt tren cau chuong duong : Chỉ vì không nhường đường, người đàn ông này đã dựng xe máy giữa cầu, đứng chửi bới, cầm hung khí đe dọa tài xế...

Thanh niên cầm hung khí chặn đầu, đòi 'xử' tài xế xe buýt trên cầu Chương Dương

VIDEO - 14.06.2019

Chỉ vì không nhường đường, người đàn ông này đã dựng xe máy giữa cầu, đứng chửi bới, cầm hung khí đe dọa tài xế...