cha-cua-phuoc-sang-qua-doi

cha cua phuoc sang qua doi : Trong đám tang của cha, nghệ sĩ Phước Sang đã quyết định xuống tóc để tỏ lòng báo hiếu với cha. Hành động này khiến...

Cha vừa qua đời, nghệ sĩ Phước Sang quyết định cạo đầu để tỏ lòng báo hiếu

Chuyện làng sao - 27.10.2017

Trong đám tang của cha, nghệ sĩ Phước Sang đã quyết định xuống tóc để tỏ lòng báo hiếu với cha. Hành động này khiến...