cay-hop-5-menh

Người xưa dạy trồng loại cây này như rước quý nhân, như có vàng mười trong nhà, đó là cây gì?

Loại cây được nhắc đến ở đây là cây mộc hương. Tại sao mộc hương có ý nghĩa tốt như vậy và làm thế nào...

06.04.2024

Tổ tiên dặn: Có một cây hợp cả 5 mệnh, trồng trước nhà giàu có ba đời, tiếng thơm trăm dặm

Kiến thức - 03.03.2024

Không chỉ mang ý nghĩa tốt lành theo phong thủy, hoa của loài cây này còn là một vị thuốc quý trong Đông y.