Cấp cứu Hà Nội

Chuyện động trời ở Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội

Trong nhiều năm qua, dưới sự “chỉ đạo” của Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, đã có hàng chục hồ sơ khống...

07.05.2014