cách sắp xếp nhà.

Bạn không thể đặt 4 thứ này trong phòng tắm, đặc biệt là cái thứ hai. Vì sức khỏe của gia đình bạn, hãy nhanh chóng cất đi

Ngày nay, yêu cầu cuộc sống của con người ngày càng cao, điều này cũng sẽ giúp cho ngôi nhà trở nên ấm áp và...

21.08.2021

3 kiểu cửa sổ “đuổi” tiền đi

Phong thủy - 02.04.2014

Theo phong thủy, cửa sổ trong nhà cần tránh 3 kiểu sau đây nếu không muốn "xua đuổi" tài lộc đi.