ca-tram-den

ca tram den : Theo chia sẻ của một người dân, con cá trắm đen khổng lồ được đánh bắt vào ngày 4/6. Nó được bán cho một vị...

Bắt được cá trắm hơn 60 kg ở hồ Thác Bà, Yên Bái

06.06.2018

Theo chia sẻ của một người dân, con cá trắm đen khổng lồ được đánh bắt vào ngày 4/6. Nó được bán cho một vị...