ca-si-bi-khung-sat-khong-lo-do-trung-nguoi

ca si bi khung sat khong lo do trung nguoi : Sự cố hy hữu xảy ra khi ban nhạc Los Criollos đang biểu diễn tại một lễ hội địa phương ở thị trấn El Talar,...

Nam ca sĩ bị khung sắt khổng lồ đổ trúng người khi đang biểu diễn

VIDEO - 09.10.2019

Sự cố hy hữu xảy ra khi ban nhạc Los Criollos đang biểu diễn tại một lễ hội địa phương ở thị trấn El Talar,...