cá nặng

ca nang : Đây là con cá nặng nhất từ trước đến nay mắc lưới bà con ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi), chủ tàu phải thuê xe...

Ba giờ vật lộn bắt cá nặng hơn 2 tấn

Chuyện lạ Việt Nam - 30.11.2011

Đây là con cá nặng nhất từ trước đến nay mắc lưới bà con ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi), chủ tàu phải thuê xe...