cá mập cắn cáp

ca map can cap : Cư dân mạng đang xôn xao với clip ghi lại hình ảnh con cá mập cắn đứt cáp ở biển, video đăng tải đúng thời...

Hình ảnh cá mập cắn đứt cáp ở biển

VIDEO - 20.09.2014

Cư dân mạng đang xôn xao với clip ghi lại hình ảnh con cá mập cắn đứt cáp ở biển, video đăng tải đúng thời...