Bộ tộc ở trần, ăn thịt người, sống trên ngọn cây

11/09/2011 11:33

Ngôn ngữ của họ chỉ là những tiếng la hét, tiếng hú, tín hiệu khói, đánh dấu đường mòn và khả năng đọc dấu chân....