bo-de-to-su

Sau khi Tôn Ngộ Không thành Phật, vì sao không tìm được sư phụ Bồ Đề Tổ Sư?

Bồ Đề Tổ Sư là nhân vật bất tử bí ẩn nhất trong “Tây Du Ký”. Ông là sư phụ đầu tiên của Tôn Ngộ...

24.11.2022

Đây là người có thể giết Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, Như Lai và Ngọc Hoàng đụng mặt chắc chắn phải kính nể

Bật mí điện ảnh - 23.03.2021

Có thể nói, đây là người duy nhất trong Tây Du Ký biết được cửa ải sinh mệnh của Tôn Ngộ Không và có thể...