bi hài pha "vồ ếch" thốn nhất quả đất

bi hai pha vo ech thon nhat qua dat : Tất cả những tình huống hằng ngày chúng ta không thể tránh khỏi cho dù đã được tập luyện và chuẩn bị rất cẩn thận,...

Bi hài những pha 'vồ ếch' nhớ đời

VIDEO - 22.11.2014

Tất cả những tình huống hằng ngày chúng ta không thể tránh khỏi cho dù đã được tập luyện và chuẩn bị rất cẩn thận,...