Bằng Kiều nắm chặt tay Dương Mỹ Linh không rời

Bằng Kiều nắm chặt tay Dương Mỹ Linh dạo phố Hà Nội

Bằng Kiều - Dương Mỹ Linh nắm chặt tay nhau dạo phố Thủ đô đầy tình tứ.

05.03.2016