baggio-khoc-nuc-no

baggio khoc nuc no : Được biết, vợ Baggio thuộc trường hợp 'nhau thai tiền đạo' khá nguy hiểm, có thể mất cả mẹ và con. Thế nên khi vợ...

Baggio khóc nức nở kể chuyện vợ ói ra máu lúc mang thai đôi

Đời sống trẻ - 21.10.2019

Được biết, vợ Baggio thuộc trường hợp 'nhau thai tiền đạo' khá nguy hiểm, có thể mất cả mẹ và con. Thế nên khi vợ...