Quầy áo quần miễn phí ở Hà Nội: 'Cũ người mới ta' và tình thương lan tỏa

29/12/2016 07:25

'Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy' là dòng chữ được viết trên bảng quầy áo quần miễn phí ở Nguyễn Chí Thanh,...