ảnh phải suy nghĩ

anh phai suy nghi : Hình ảnh có thể nói nhiều hơn một ngàn chữ, đặc biệt những bức ảnh ngẫu nhiên. Nhiếp ảnh gia Chroniclers đã khắc họa rõ...

Những hình ảnh không thể nhìn thờ ơ

29.02.2016

Hình ảnh có thể nói nhiều hơn một ngàn chữ, đặc biệt những bức ảnh ngẫu nhiên. Nhiếp ảnh gia Chroniclers đã khắc họa rõ...