Ảnh chế Đôrêmon

anh che doremon : Nô đang tính đi tắm thì...

Đôrêmon chế: Đệ nhất ở bẩn

24.05.2014

Nô đang tính đi tắm thì...

Đôrêmon chế: Khi nô rủ đi nhậu

21.05.2014

Ở đâu cũng được, mấy giờ cũng xong, không quan trọng...

Đôrêmon chế: Cách để bạn bè nhớ lâu

14.04.2014

Có một cách rất đơn giản, đó là: mượn tiền không trả.