Angela Phương Trinh đi sự kiện sớm

angela phuong trinh di su kien som : Angela Phương Trinh đã đến sự kiện trước Ngô Thanh Vân, nữ diễn viên còn chủ động cúi chào đàn chị.

Angela Phương Trinh đến sự kiện từ sớm, cúi chào Ngô Thanh Vân

Chuyện làng sao - 05.06.2016

Angela Phương Trinh đã đến sự kiện trước Ngô Thanh Vân, nữ diễn viên còn chủ động cúi chào đàn chị.