7 tỷ bồi thường tù oan

7 ty boi thuong tu oan : Sau khi nhận số tiền bồi thường hơn 7 tỷ đồng, ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, cuộc sống của gia đình không có gì...

Ông Chấn làm gì với hơn 7 tỷ bồi thường tù oan?

Tin trong ngày - 08.11.2015

Sau khi nhận số tiền bồi thường hơn 7 tỷ đồng, ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, cuộc sống của gia đình không có gì...