3-me-con-bi-o-to-dam

3 me con bi o to dam : Khi 3 mẹ con cùng nhau sang đường, lúc đi đến gần vạch kẻ giữa 2 làn, 3 mẹ con đi chậm lại để tránh...

Kinh hoàng 3 mẹ con bị ô tô tông văng cả chục mét khi đang sang đường

VIDEO - 06.10.2019

Khi 3 mẹ con cùng nhau sang đường, lúc đi đến gần vạch kẻ giữa 2 làn, 3 mẹ con đi chậm lại để tránh...