1200 ngày yêu

"GS Xoay" kỉ niệm 1200 ngày yêu?

Trên facebook có tên Giáo sư Xoay, rất nhiều người "phát sốt" với hình ảnh giáo sư Xoay - Đinh Tiến Dũng chụp chung với...

08.12.2011