Người đàn ông Ấn Độ tay không bắt trăn lấy lại gà đã nuốt

Thứ ba, 22/01/2019 20:12

Người đàn ông ở Ấn Độ dùng tay không tóm đầu, rồi lấy chân đạp mạnh vào bụng con trăn lớn bắt nó phải nhè ra những con gà đã ăn.

Thiên Di (TH - Nld.com.vn)

Xem thêm >>