Siêu xe "Lam bò ghi ni"

23/03/2012 08:32

Cái xe mà có con trâu trên đó thì gọi là gì được nhỉ !

Siêu xe 'Lam bò ghi ni'


Giáo dục Việt Nam