Siêu xe "Lam bò ghi ni"

23/3/2012 09:27
Cái xe mà có con trâu trên đó thì gọi là gì được nhỉ !

Giáo dục Việt Nam


Gửi bình luận

TIN AN NINH - HÌNH SỰ