Siêu xe "Lam bò ghi ni"

23/03/2012 08:32
Cái xe mà có con trâu trên đó thì gọi là gì được nhỉ !Giáo dục Việt Nam