Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P46)

01/3/2012 20:09
Một tai nạn khủng khiếp, ngã đập đầu vào gói và bị chăn đè khiến Mon ngất đến tận sáng hôm sau.

Giáo dục Việt Nam