Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P46)

01/03/2012 19:06

Một tai nạn khủng khiếp, ngã đập đầu vào gói và bị chăn đè khiến Mon ngất đến tận sáng hôm sau.

Không thể nhịn cười Đôrêmon 'chế' (P46)

Không thể nhịn cười Đôrêmon 'chế' (P46)

Không thể nhịn cười Đôrêmon 'chế' (P46)

Không thể nhịn cười Đôrêmon 'chế' (P46)

Không thể nhịn cười Đôrêmon 'chế' (P46)

Không thể nhịn cười Đôrêmon 'chế' (P46)

Không thể nhịn cười Đôrêmon 'chế' (P46)

Không thể nhịn cười Đôrêmon 'chế' (P46)

Không thể nhịn cười Đôrêmon 'chế' (P46)

Không thể nhịn cười Đôrêmon 'chế' (P46)


Giáo dục Việt Nam