Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P40)

24/02/2012 16:09
"Làn tóc rối bờ mi thâm mắt đen thật buồn ngày qua ngày lại ăn mì..."Giáo dục Việt Nam