Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P40)

24/2/2012 16:22
"Làn tóc rối bờ mi thâm mắt đen thật buồn ngày qua ngày lại ăn mì..."

Giáo dục Việt Nam