Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P122)

20/07/2012 09:32
Nô: hồi trước tớ ngây thơ lắm, bây giờ thì đỡ nhiều rồi.


FB