Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P100)

Thứ năm, 24/05/2012 16:34

Mon: Mon xin đính chính anh Sơn nhà ta không phải là "gay" nhá!!! Mà anh Sơn nhà ta chính là Pê Đê!!!

FB

Theo dòng sự kiện:

Ảnh Đôrêmon chế

Xem thêm >>