Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P100)

24/5/2012 21:50
Mon: Mon xin đính chính anh Sơn nhà ta không phải là "gay" nhá!!! Mà anh Sơn nhà ta chính là Pê Đê!!!

FB


Gửi bình luận

TIN AN NINH - HÌNH SỰ