Đôrêmon chế: Nobita và thơ chế

10/10/2012 13:25
"Ném đá phải biết dấu tay, thủ đoạn rất hay nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là người bị hại".


Giáo dục Việt Nam