Đôrêmon chế: Nobita và thơ chế

Thứ tư, 10/10/2012 13:25

"Ném đá phải biết dấu tay, thủ đoạn rất hay nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là người bị hại".

Giáo dục Việt Nam

Theo dòng sự kiện:

Ảnh Đôrêmon chế

Xem thêm >>