Đôrêmon chế: Nobita và thơ chế

10/10/2012 01:25

"Ném đá phải biết dấu tay, thủ đoạn rất hay nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là người bị hại".

Giáo dục Việt Nam

Xem thêm >>