Đôrêmon chế: Nobita và thơ chế

10/10/2012 13:58
"Ném đá phải biết dấu tay, thủ đoạn rất hay nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là người bị hại".

Giáo dục Việt Nam


Gửi bình luận

TIN AN NINH - HÌNH SỰ