"Sặc cười" trước những nạn nhân của rượu (P1)

01/03/2013 11:22

(Ngoisao.vn) - Việc say rượu và ngủ quên khiến bạn có thể trở thành nạn nhân của những trò đùa hài hước đến tinh quái.

'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)
Sức tải quá lớn

'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)
Quảng cáo mới của Pepsi?

'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)

'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)
Tranh thủ

'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)
Thế này ai chẳng muốn say

'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)
Ú tìm

'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)

'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)
Quà Noel sớm

'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)

'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)

'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)

'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)

'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)

'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)

'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)

  'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)
Say vẫn làm xiếc

'Sặc cười' trước những nạn nhân của rượu (P1)


Hắt xì - (Theo HQ)