Đọc truyện cười bằng tranh

04/12/2012 10:51

Những hình ảnh dưới đây khiến bạn không thể nhịn được cười.

Đọc truyện cười bằng tranh 
Khoảng cách xa nhất.

Đọc truyện cười bằng tranh 
Không phải mọi thứ đều diễn ra theo suy nghĩ của bạn.

Đọc truyện cười bằng tranh 
Làm khó nhau.

Đọc truyện cười bằng tranh 
Sự thật phũ phàng.

Đọc truyện cười bằng tranh 
Đọc truyện cười bằng tranh 
Bác tài trúng kế.

Đọc truyện cười bằng tranh 
Chỉ ăn hai miếng.

Đọc truyện cười bằng tranh 
Đột nhiên thành người lớn.

Đọc truyện cười bằng tranh 
Đọc truyện cười bằng tranh 
Cô vợ khéo tay.

Đọc truyện cười bằng tranh 
Đọc truyện cười bằng tranh 
Đọc truyện cười bằng tranh 
Đọc truyện cười bằng tranh 
Cách làm của sếp.


Xzone