Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng

14/10/2013 10:09

Sinh viên y khoa, Thanh niên cứng, Sinh nhật bạn... là những hình ảnh hài hước không thể bỏ qua.

Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng
Tai nạn không ngờ.

Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng
Chú chó đầu tiên có tên và chức vụ rõ ràng của Việt Nam.

Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng
Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò

Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng
Cứ tưởng ghê lắm!

Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng
Hàng khủng chuyên dành cho lập trình! Nhanh tay không hết!

Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng
Nón chống nắng.

Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng
Que kem huyền thoại.

Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng
Sinh nhật thằng bạn...

Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng
Sinh viên y khoa.

Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng
Thanh niên cứng.

Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng
Thế mà cứ tưởng.


Theo Tri ThứcClip đang được xem nhiều nhất: Những màn 'kiss cam' bất ngờ đầy ấn tượng