Ảnh vui: Điển hình của thanh niên cứng

Thứ hai, 14/10/2013 10:09

Sinh viên y khoa, Thanh niên cứng, Sinh nhật bạn... là những hình ảnh hài hước không thể bỏ qua.

Ảnh vui Sự thật bất ngờ
Tai nạn không ngờ.

Ảnh vui Sự thật bất ngờ
Chú chó đầu tiên có tên và chức vụ rõ ràng của Việt Nam.

Ảnh vui Sự thật bất ngờ
Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò

Ảnh vui Sự thật bất ngờ
Cứ tưởng ghê lắm!

Ảnh vui Sự thật bất ngờ
Hàng khủng chuyên dành cho lập trình! Nhanh tay không hết!

Ảnh vui Sự thật bất ngờ
Nón chống nắng.

Ảnh vui Sự thật bất ngờ
Que kem huyền thoại.

Ảnh vui Sự thật bất ngờ
Sinh nhật thằng bạn...

Ảnh vui Sự thật bất ngờ
Sinh viên y khoa.

Ảnh vui Sự thật bất ngờ
Thanh niên cứng.

Ảnh vui Sự thật bất ngờ
Thế mà cứ tưởng.

Theo Tri Thức

Xem thêm >>