Sao muối mặt vì "vùng cánh" chi chít "vi-ô-lông"

17/06/2013 03:43

Sao muối mặt vì "vùng cánh" chi chít "vi-ô-lông"

Phát hoảng vì 'vùng cánh' chi chít 'vi-ô-lông' của sao

28/05/2013 04:51

Phát hoảng vì 'vùng cánh' chi chít 'vi-ô-lông' của sao

Mỹ nhân Việt sượng sùng vì bỏ bê "vùng cánh"

27/02/2013 03:12

Mỹ nhân Việt sượng sùng vì bỏ bê "vùng cánh"

Mỹ nhân sượng sùng trước sự cố "vi-ô-lông"

19/11/2012 11:56

Mỹ nhân sượng sùng trước sự cố "vi-ô-lông"

Ca sĩ Anh Pixie Lott lộ 'vùng cánh' chi chít 'vi-ô-lông'

19/07/2012 11:50

Ca sĩ Anh Pixie Lott lộ 'vùng cánh' chi chít 'vi-ô-lông'