Không "cậu nhỏ" vẫn lên giường với 100 phụ nữ

18/03/2013 05:03

Một nhân viên bảo vệ ở Anh sinh ra không có dương vật, nhưng tuyên bố đã lên giường với hơn 100 phụ nữ. Ông sắp trở thành một trong những người đàn ông đầu tiên trên thế giới được ghép dương vật làm từ… da tay.