Bài hát yêu thích tuần 18: Mỹ Linh - Tấn Minh lại dắt nhau dẫn đầu

17/05/2013 01:34

Bài hát yêu thích tuần 18: Mỹ Linh - Tấn Minh lại dắt nhau dẫn đầu

Ngọc Khuê chiến thắng "sát nút" trước Mỹ Linh - Tấn Minh

10/05/2013 10:26

Ngọc Khuê chiến thắng "sát nút" trước Mỹ Linh - Tấn Minh

Gần 40 tuổi, Mỹ Linh vẫn "đầy năng lượng" trên sân khấu

06/05/2013 12:01

Gần 40 tuổi, Mỹ Linh vẫn "đầy năng lượng" trên sân khấu

Mỹ Linh - Tấn Minh: "Song kiếm hợp bích" tại Bài hát yêu thích tháng 5

02/05/2013 03:47

Mỹ Linh - Tấn Minh: "Song kiếm hợp bích" tại Bài hát yêu thích tháng 5

Uyên Linh - Hà Trần "phiêu bồng" trong buổi tập

30/03/2013 01:36

Uyên Linh - Hà Trần "phiêu bồng" trong buổi tập

Tấn Minh - Đông Hùng say sưa tập luyện cho "In the spotlight số 6"

27/03/2013 02:06

Tấn Minh - Đông Hùng say sưa tập luyện cho "In the spotlight số 6"