Ngắm vẻ đẹp “thiên thần” của bé bị bỏ trong thùng rác

31/10/2012 03:39

Ngắm vẻ đẹp “thiên thần” của bé bị bỏ trong thùng rác