Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi "toét miệng" cười

13/09/2012 10:33

(Ngoisao.vn) - Khi cười, trông các ngôi sao thật rạng rỡ và xinh đẹp hơn rất nhiều so với những lúc họ làm "mặt lạnh".

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Chương Tử Di

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Trương Bá Chi

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Quan Chi Lâm

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Giả Tịnh Văn

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Củng Lợi

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Xa Thi Mạn

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Huỳnh Hiểu Minh

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Giang Ngữ Thần

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Trần Quán Hy

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Thái Y Lâm

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Lưu Diệc Phi

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Đinh Bối Lài

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Vương Tâm Lăng

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Tiêu Ân Tuấn

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Trương Đông Lương

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Thư Sướng

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Trịnh Gia Dĩnh

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Hà Nhuận Đông

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Kiều Trấn Vũ

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Trần Lỗ Dự

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Thần Dược Nho

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Tôn Phi Phi

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Thái Khang Vĩnh

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Hồ Binh

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Tân Kỳ Bộ

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Cẩm Hộ Lượng

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Nghiêm Khoan

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Nhậm Thiên Dã

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Trần Đạo Minh

Khoảnh khắc rạng ngời của sao khi 'toét miệng' cười
Triệu Nhã Chi


Huy Khánh - (Theo Y)