Mỹ nam Hoa ngữ: Ngày ấy - Bây giờ

10/10/2012 15:13

(Ngoisao.vn) - Thời gian không tha bất kỳ một ai kể cả các ngôi sao nổi tiếng đẹp trai, bây giờ các mỹ nam Hoa ngữ đã già và thay đổi rất nhiều nhưng họ vẫn dành được niềm yêu mến của khán giả.

Mỹ nam Hoa ngữ: Ngày ấy - Bây giờ
Châu Tinh Trì

Mỹ nam Hoa ngữ: Ngày ấy - Bây giờ
Thành Long

Mỹ nam Hoa ngữ: Ngày ấy - Bây giờ
Lý Liên Kiệt

Mỹ nam Hoa ngữ: Ngày ấy - Bây giờ
Khương Văn

Mỹ nam Hoa ngữ: Ngày ấy - Bây giờMỹ nam Hoa ngữ: Ngày ấy - Bây giờ
Lương Triều Vỹ
Lưu Đức Hoa

Mỹ nam Hoa ngữ: Ngày ấy - Bây giờ
Cổ Thiên Lạc

Mỹ nam Hoa ngữ: Ngày ấy - Bây giờ
Tô Hữu Bằng

Mỹ nam Hoa ngữ: Ngày ấy - Bây giờ
Châu Nhuận Phát

Mỹ nam Hoa ngữ: Ngày ấy - Bây giờ
Tạ Đình Phong

Mỹ nam Hoa ngữ: Ngày ấy - Bây giờ
Lục Nghị

Mỹ nam Hoa ngữ: Ngày ấy - Bây giờ
Châu Kiệt Luân

Mỹ nam Hoa ngữ: Ngày ấy - Bây giờ
Cổ Cự Cơ

Mỹ nam Hoa ngữ: Ngày ấy - Bây giờ
Hà Gia Kính

Mỹ nam Hoa ngữ: Ngày ấy - Bây giờ
Lâm Chí Dĩnh


Huy Khánh - (Theo B)