Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống

15/11/2012 14:40

(Ngoisao.vn) - Các mỹ nhân Hoa ngữ đều đẹp rạng ngời và gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi khoác lên người những bộ váy cô dâu cổ trang truyền thống.

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Lưu Thi Thi và Dương Mịch

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Phạm Băng Băng và Lâm Tâm Như

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Triệu  Nhã Chi và Thái Thiếu Phân

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Hồ Hạnh Nhi và Xa Thi Mạn

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Hồ Tịnh và Lưu Đào

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Vương Lệ Khôn và Trương Linh

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Đường Yên và Đồng Lệ Á

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Triệu Vy và Châu Tấn

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Lý Tiểu Lộ và Hoắc Tư Yến

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Thư Sướng và Trương Gia Nghê

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Hồ Tịnh và Tôn Phi Phi

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Tiêu Tường và Du Phi Hồng

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Đổng Khiết và Trương Bá Chi

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Diệp Tuyền và Dương Di

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Cao Viên Viên và Giả Tịnh Văn

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Lâm Tâm Như và Lưu Đào

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Hắc Lôi và Trần Hồng

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
An Dĩ Hiên và Đại S

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đọ sắc với váy cô dâu truyền thống
Chương Tử Di và Phạm Băng Băng


Huy Khánh - (Theo HN)