Tủ hồ sơ sao Việt (P26): Trà Ngọc Hằng

01/03/2013 08:11

Tủ hồ sơ sao Việt (P26): Trà Ngọc Hằng

Tủ hồ sơ sao Việt (P25): Ca sĩ Hoàng Hải

27/02/2013 02:07

Tủ hồ sơ sao Việt (P25): Ca sĩ Hoàng Hải

Tủ hồ sơ sao Việt (P24): Ca sĩ Long Nhật

21/02/2013 10:50

Tủ hồ sơ sao Việt (P24): Ca sĩ Long Nhật

Tủ hồ sơ sao Việt (P23): Siêu mẫu Hạ Vy

15/02/2013 08:49

Tủ hồ sơ sao Việt (P23): Siêu mẫu Hạ Vy

Tủ hồ sơ sao Việt (P22): Hoa hậu Michelle Nguyễn

01/02/2013 03:56

Tủ hồ sơ sao Việt (P22): Hoa hậu Michelle Nguyễn

Tủ hồ sơ sao Việt (P21): Ngọc Trinh

31/01/2013 05:04

Tủ hồ sơ sao Việt (P21): Ngọc Trinh

Tủ hồ sơ sao Việt (P19): Angela Phương Trinh

25/01/2013 02:40

Tủ hồ sơ sao Việt (P19): Angela Phương Trinh

Tủ hồ sơ sao Việt (P18): Ca sĩ Tuấn Hưng

22/01/2013 03:34

Tủ hồ sơ sao Việt (P18): Ca sĩ Tuấn Hưng

Tủ hồ sơ sao Việt (P17): Siêu mẫu Thái Hà

19/11/2012 03:22

Tủ hồ sơ sao Việt (P17): Siêu mẫu Thái Hà

Tủ hồ sơ sao Việt (P20): Ca sĩ Quế Vân

13/11/2012 09:16

Tủ hồ sơ sao Việt (P20): Ca sĩ Quế Vân

Tủ hồ sơ sao Việt (P16): Bảo Thy

06/11/2012 08:42

Tủ hồ sơ sao Việt (P16): Bảo Thy

Tủ hồ sơ sao (P16): Cao Thái Sơn

06/11/2012 09:39

Tủ hồ sơ sao (P16): Cao Thái Sơn

Tủ hồ sơ sao Việt (P15): Dương Yến Ngọc

29/10/2012 11:06

Tủ hồ sơ sao Việt (P15): Dương Yến Ngọc